Lịch công tác tuần thứ 02 năm 2016 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 10/01/2016 17:04:01

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 17/01/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

11/01

8h00’ Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng Trung tâm HN tỉnh GĐ Lưu Minh Quân;

Chánh Thanh tra

 14h00′  Dự Hội nghị tổng kết khoa học và Công nghệ năm 2015  Hội trường Khách sạn Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2015  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ ba  

12/01

8h00′ Hội nghị công chức năm 2016 Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo;

Công chức thuộc các phòng chuyên môn của sở

9h00’ Dự công bố quyết định về công tác cán bộ Hội trường Sở Giao thông PGĐ Nguyễn Viết Hưng
13h45′ Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 của Đảng bộ Sở Nội vụ Hội trường Sở Nội vụ Toàn thể đảng viên trong đảng bộ
14h00’ Dự làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả năm 2015 Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư PGĐ Trần Bình Minh
 16h00′  Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Sở Nội vụ  Hội trường Sở Nội vụ  Toàn thể công chức, viên chức của sở
 16h45′  Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ  Hội trường Sở Nội vụ  Toàn thể công chức, viên chức của sở
Thứ tư 13/01  13h30′  Dự Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015  Hội trường thi hành án dân sự  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự họp tổng kết công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo 2968  Phòng họp tầng 2, nhà b, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP TCBC

Thứ năm  14/01
14h00′ Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Hội trường số 1, nhà khách UBND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ sáu 15/01  10h30′  Hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh  Phòng họp số 1, trung tâm hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 13h30′  Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự Hội nghị liên tịch về kỳ họp cuối nhiệm kỳ kỳ họp HĐND tỉnh khoá XIII  Phòng họp bát giác, Văn phòng ĐĐBQH  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 16/01
Chủ nhật 17/01