Lịch công tác tuần thứ 01 năm 2016 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 04/01/2016 09:28:10

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 10/01/2016)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

04/01

14h00’ Dự Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành trung ương Phòng họp số 1, Trung tâm HN tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
Thứ ba  

05/01

 8h00′  Dự giới thiệu học bổng của Oxtraylia  Hội trường Đại học Tây Bắc  PGĐ Nguyễn Viết Hưng

PTP Phạm Khắc Trình

14h00’ Tổng kết công tác dân số Kế hoạch hoá gia đình năm 2015 Hội trường số 1, Nhà khách UBND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 06/01  14h00′  Dự Hội nghị công tác dân vận  Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00  Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị và tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2015  Phòng họp trực tuyến tầng 1, nhà B VPUB tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  07/01  8h30′  Dự làm việc với trường Cao đẳng Sơn La  Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

TP Lại Như Long

 14h00′

 

 

 

16h00′

Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh giai đoạn 2011-2015

 

 

Dự kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Nội chính

 Phòng họp trực tuyến tầng 1, nhà B VPUB tỉnh

 

Trung tâm Hội nghị tỉnh

 PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′

 

 Dự Hội nghị quán triệt các văn bản của trung ương của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh  Hội trường Nhà khách UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 08/01  8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tư pháp năm 2016  Phòng họp trực tuyến, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương của tỉnh  Hội trường Sở Nội vụ  Toàn thể đảng viên trong đảng bộ
 14H00′  Họp hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 09/01  14h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng Quân sự địa phương 2015  Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Chủ nhật 10/01  8h00′  Dự công bố phương án giao chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân