Lịch công tác tuần 05 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 28/01/2016 08:09:18

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 07/02/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

01/02

7h30’ Dự phiên họp thứ 56, UBND tỉnh khoá XIII Phòng họp UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 8h30′  Dự công bố quyết định xác minh khiếu nại  Hội trường tầng 3, nhà C, Thanh tra tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

TP TCBC

Thứ ba  

02/02

8h00’ Dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử Phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1, Đường Độc lập, Ba Đình, Hà Nội GĐ Lưu Minh Quân;

QTP XDCQ&CTTN

 Cả ngày  Khảo sát các điểm dân cư  Huyện Sốp Cộp  PGĐ Trần Bình Minh
 14h45′  Dự Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ  Hội trường Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

LĐ phòng TCBC

 14h00′  Dự Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ  Hội trường Ban Dân tộc tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

LĐ phòng TCBC

Thứ tư 03/02 8h00′ Dự kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh  Tập thể lãnh đạo sở; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở
Chiều Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (sau khi kết thúc Hội nghị quán triệt công tác bầu cử) Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Khảo sát các điểm dân cư  Huyện Sông Mã  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  04/02  8h00′  Dự công bố quyết định về công tác cán bộ  Sở khoa học và Công nghệ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 15h00′  Dự Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo sở;

Toàn thể công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc sở

 10h00′  Dự công bố các quyết định về công tác cán bộ  Phòng họp Bát giác, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 05/02  7h30′  Dự viếng nghĩa trang liệt sỹ nhà tù Sơn La và dâng hương Đền thờ Vua lê Thái Tông  Nghĩa trang liệt sỹ nhà tù Sơn La; Đền thờ vua Lê Thái Tông  GĐ Lưu Minh Quân
 10h00′  Dự công bố Quyết định về công tác cán bộ  Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 06/02  Nghỉ tết nguyên đán Bính Thân 2016 từ 06/02 đến 14/02/2016 (lịch trực tết theo Thông báo số 25/TB-SNV ngày 01/02/2016)  

 

Chủ nhật 07/02