Lịch công tác tuần 05 của Sở Nội vụ năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 01/02/2016 đến ngày 07/02/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   01/02 7h30’ Dự phiên họp thứ 56, UBND tỉnh khoá XIII Phòng họp UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân  8h30′  Dự công bố quyết định xác minh khiếu nại […]

Số 77/SNV-CCVC Ngày 21/01/2016 V/v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016.

Kính gửi: – Văn phòng tỉnh uỷ ; – Các Ban đảng thuộc tỉnh uỷ; – Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; – Đảng ủy khối Doanh nghiệp; – Các Sở, ban, ngành; – Các tổ chức chính trị xã hội; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; – Các tổ chức Hội nghề […]

Lịch công tác tuần 04 của Sở Nội vụ năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 25/01/2016 đến ngày 31/01/2016)     Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   25/01 9h00′ Làm việc với Sở Nông nghiệp  Hội trường Sở Nông nghiệp GĐ Lưu Minh Quân 14h00’ Dự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện […]

Số 69/SNV-CCVC Ngày 20/01/2016 V/v báo cáo số liệu nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền.

Kính gửi:  – Các sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố.           Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo số liệu nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chính quyền. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo số liệu nữ […]

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đánh giá chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

Thực hiện Quyết định số 2007/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh […]

Số 50/SNV-CCHC Ngày 15/01/2016 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND về đánh giá chỉ số cải cách hành chính.

Kính gửi:     – Các sở, ban, ngành;            – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.           Thực hiện Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính […]

Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 về việc ban hành Quy chế khen thưởng phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Chương trình công tác số 63/CTr-BCH ngày 19/01/2016 về hoạt động Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/1/2016 về triển khai, thực hiện công tác thi đua – khen thưởng năm 2016.

Số 55/SNV-CCVC Ngày 15/01/2016 V/v báo cáo số lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức đối tượng 3, đối tượng 4 tính đến 31/12/2015.

Kính gửi: – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; – Văn phòng UBND tỉnh; – Các sở, ban, ngành;                  – UBND các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các ban quản lý dự án; – Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh. Thực hiện kế hoạch bồi […]

Trang 1 / 212