Tổng kết công tác Nội vụ, công tác cải cách hành chính năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Đăng ngày: 21/12/2015 19:25:45

Hội nghị Tổng kết công tác Nội vụ, công tác Cải cách hành chính năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh ủy, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Thường trực Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo Văn phòng các Sở, ban, ngành, Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố, công chức, viên chức ngành Nội vụ từ tỉnh đến cơ sở.

D.c Chu tich UBND tinh

Đ/c Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác nội vụ, công tác cải cách hành chính năm 2015, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020, kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.

Năm 2015, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, công tác Nội vụ của tỉnh và đã có chuyển biến tích cực, đã triển khai đồng bộ Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính và lần đầu tiên đã thực hiện việc đánh giá, công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; công tác kiểm tra CCHC được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh. Kịp thời ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở, ngành; kiện toàn, sắp xếp các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; rà soát biên chế công chức và viên chức sự nghiệp theo đề án xác định vị trí việc làm; công tác quản lý công chức, viên chức và kỷ cương, kỷ luật hành chính từng bước được chấn chỉnh; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được nâng lên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm thực hiện; việc đánh giá công chức, viên chức được thực hiện đúng qui định, chính sách tinh giản biên chế được triển khai thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đã tập trung rà soát, xây dựng phương án bố trí biên chế kế toán trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Cổng thông tin điện tử của tỉnh được nâng cấp, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc bắt đầu được triển khai. Hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn ISO được thực hiện tốt, cơ chế một cửa đi vào nề nếp, kịp thời giải quyết thủ tục cho tổ chức, công dân nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật; Mô hình một cửa hiện đại được triển khai theo đúng kế hoạch, bước đầu phát huy hiệu quả; Công tác quản lý công chức, viên chức, xây dựng chính quyền, thanh niên, công tác tôn giáo, công tác thi đua khen thưởng và công tác văn thư lưu trữ có nhiều tiến bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

d,c TrinhXuan Hung

Đ/ c Trịnh Xuân Hùng, Tỉnh ủy viên,Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính năm 2015, như: Sở Giao thông vận tải chia sẻ kinh nghiệm toàn ngành chung tay thực hiện cải cách hành chính; UBND huyện Mộc Châu chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015; UBND Thành phố chia sẻ về thí điểm thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục; Bảo hiểm xã hội chia sẻ về triển khai giao dịch điện tử trong  giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV về nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 thành kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện, gắn với triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, kế hoạch CCHC năm 2016, quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo ra bước đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, thu hút đầu tư của tỉnh; Tổ chức tốt Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật; triển khai thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Ky niem chuong Ton Giao

Đ/c Lưu Minh Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chuyển trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý Nhà nước về Tôn giáo cho các đồng chí có nhiều thành tích trong công tác Quản lý nhà nước về Tôn giáo

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, nhân dịp này Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý Nhà nước về Tôn giáo cho 6 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2015.

Bài và ảnh Cao Hải