Số13/TB-HĐTNN Ngày 12-12-2015 thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015.

Đăng ngày: 13/12/2015 09:56:55

Ngày 08/12/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2015 đã ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTNN về việc dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương.

Do thay đổi chương trình công tác, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo thay đổi thời gian tổ chức khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015 như sau:

1. Thời gian: Buổi sáng ngày 18 tháng 12 năm 2015 (Thứ 6): Khai mạc và học tập quy chế thi; từ 9h30 – 11h00.

2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Sơn La (Số 79, Đường Lò Văn Giá, Tổ 4, Phường Chiềng Lề, Thành Phố Sơn La).

Các nội dung khác tại Thông báo số 09/TB-HĐTNN ngày 08/12/2015 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2015 không thay đổi.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thông báo tới công chức dự thi biết, thực hiện./.