Số 09/TB-HĐTNN Ngày 08-12-2015 về thông báo dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015.

Đăng ngày: 11/12/2015 09:45:48

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương năm 2015.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2015 thông báo:

1. Thời gian và địa điểm thi

1.1. Thời gian thi

* Ngày 18 tháng 12 năm 2015:

– Thời gian từ 13h30 – 15h30: Hướng dẫn thí sinh sử dụng phần mềm thi trên máy vi tính.

– Thời gian từ 16h00 – 17h30: Khai mạc và học tập quy chế thi.

* Ngày 19, 20 tháng 12 năm 2015: Thi chính thức:

– Buổi sáng ngày 19/12/2015 (Thứ bảy): Thi trắc nghiệm môn chuyên môn, nghiệp vụ (trên máy vi tính).

– Buổi chiều ngày 19/12/2015 (Thứ bảy): Thi trắc nghiệm môn Tin học (trên máy vi tính).

– Buổi sáng ngày 20/12/2015 (Chủ nhật): Thi môn kiến thức chung.

– Buổi chiều ngày 20/12/2015 (Chủ nhật): Thi viết môn Ngoại ngữ.

Lưu ý: Buổi sáng thí sinh có mặt tại phòng thi từ 7h00, buổi chiều thí sinh có mặt tại phòng thi từ 13h30.

1.2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Sơn La (Số 79, Đường Lò Văn Giá, Tổ 4, Phường Chiềng Lề, Thành Phố Sơn La).

2. Những quy định đối với cán bộ, công chức dự thi

– Thí sinh dự thi mang theo chứng minh thư nhân dân. Những thí sinh không có giấy chứng minh thư nhân dân thì có một trong các giấy tờ sau:giấy phép lái xe, thẻ đảng (có dán ảnh) để kiểm tra khi vào phòng thi.

– Những ngày dự thi, thí sinh được hưởng chế độ như đi công tác.

– Trong thời gian thi, thí sinh tự sắp xếp nơi ăn, nghỉ.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2015 thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với cán bộ, công chức tham dự kỳ thi.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố sao gửi công chức dự thi mỗi người một bản.