Lịch công tác tuần thứ 50 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 12/12/2015 11:46:54

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 20/12/2015)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

14/12

8h00′ Dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Từ ngày 14/12 – 16/01/

2016

Giải quyết tranh chấp đất đai huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Quỳnh Nhai PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Dự hội nghị về công tác thanh niên  Hà Nội  PGĐ Đinh Trọng Tuế
 10h00′  Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng sở  Tại Hội trường Sở Nội vụ  Thành viên Hội đồng TĐKT
Thứ ba  

15/12

 16h30′  Dự Hội nghị triển khai kết luận của Ban Thường vụ về thành lập các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh và công tác cán bộ  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư 16/12  8h00’  Dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2015  Hội trường Nhà khách UBND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

CVP Nguyễn Thị Bích Thuỷ

 14h30′  Làm việc với Đoàn kiểm tra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì về kiểm tra đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ  Phòng họp tầng 1, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;
Thứ năm  17/12
Thứ sáu 18/12  14h00′  Hội nghị tổng kết công tác Nội vụ và cải cách hành chính năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh  Tập thể lãnh đạo;

Toàn thể công chức, viên chức của cơ quan

Thứ bảy 19/12  Cả ngày  Tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2015  Trường Cao đẳng Y tế Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

Chủ nhật 20/12  Cả ngày  Tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2015  Trường Cao đẳng Y tế Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng