Sở Nội vụ tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2016).

ffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhh

Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2015, Sở Nội vụ tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2016). Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc […]

Tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành các cơ quan hành chính nhà nước, phấn đấu […]

Lịch công tác tuần thứ 51 của Sở Nội vụ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 21/12/2015 đến ngày 27/12/2015)     Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   21/12 14h00’ Kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn GĐ Lưu Minh Quân Thứ ba   22/12 […]

Tổng kết công tác Nội vụ, công tác cải cách hành chính năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

D.c Chu tich UBND tinh

Hội nghị Tổng kết công tác Nội vụ, công tác Cải cách hành chính năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh […]

TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2015.

Luu Minh Quan

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2015; Ngày 18 tháng 12 năm 2015, tại Trường cao Đẳng Y tế Sơn La tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ […]

Số 1369/SNV-CCVC Ngày 17/12/2015 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện tính đến 31/12/2015.

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các ban quản lý dự án; – Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh. Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử […]

Số 681/QĐ-SNV Ngày 07/12/2015 Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016.

Căn cứ Luật thanh tra năm 2010; Căn cứ Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ; Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức […]

Số13/TB-HĐTNN Ngày 12-12-2015 thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015.

tải xuống (1)

Ngày 08/12/2015, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2015 đã ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTNN về việc dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương. Do thay đổi chương trình công tác, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thông báo thay đổi thời gian tổ chức […]

Lịch công tác tuần thứ 50 của Sở Nội vụ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 20/12/2015)     Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   14/12 8h00′ Dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh PGĐ Nguyễn Viết Hưng Từ ngày 14/12 – 16/01/ 2016 Giải quyết […]

Số 09/TB-HĐTNN Ngày 08-12-2015 về thông báo dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2015.

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương theo nguyên tắc cạnh tranh năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách công chức đủ điều […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La