Số 120/KH-UBND ngày 28/10/2015 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Đăng ngày: 11/11/2015 09:27:22