Số 120/KH-UBND ngày 28/10/2015 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Đăng ngày: 11/11/2015 09:27:22

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La