Lịch công tác tuần thứ 48 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 25/11/2015 10:13:04

LCH CÔNG TÁC CA S NI V

(T ngày 30/11/2015 đến ngày 06/12/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

30/11

 14h00′  Dự báo cáo tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh  Phòng họp số 1, tầng 2, Trung tâm hội nghị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ ba  

01/12

8h00’ Dự thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự làm việc với VNPT Sơn La  Phòng họp trực tuyến, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh;

CVP Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Thứ tư 02/12 7h30’ Dự thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh về biên chế 2016 Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh;

TP Nguyễn Thanh Tịnh

8h00’ Dự họp tổng kết các Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia việc làm – dạy nghề; pháp lệnh ưu đãi người có công…… Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

TP Lại Như Long

13h30’ Dự thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh về thành lập bản Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh;

PTP Hà Trung Thắng

Thứ năm  03/12  8h30′  Dự Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015  Khách sạn Minh Thanh, thành phố Tuyên Quang  TP Cao Xuân Hải
 17h00′  Dự công bố về công tác cán bộ  Hội trường Sở Xây dựng PGĐ Trần Bình Minh;

PTP Bùi Thị Minh Phương

Thứ sáu 04/12
Thứ bảy 05/12
Chủ nhật 06/12  Cả ngày  Dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc  Hà Nội  PGĐ Đinh Trọng Tuế