Lịch công tác tuần thứ 47 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 23/11/2015 08:34:19

LCH CÔNG TÁC CA S NI V

(T ngày 23/11/2015 đến ngày 29/11/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

23/11

 8h00′  Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện cải cách hành chính  Khách sạn Hacinco, số 110, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ ba  

24/11

 15h30′  Làm việc với Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh  Hội trường Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư 25/11 8h00’ Dự Hội nghị tập huấn công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  26/11 9h00′  Làm việc với lãnh đạo Sở ngoại vụ  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Dự Hội nghị quán triệt một số văn bản của Trung ương  Hội trường nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
16h00’ Dự họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khoẻ Phù đổng tỉnh Sơn La lần thứ XI năm 2016 Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
15h00’ Dự Lễ công bố xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn đạt chuẩn nông thôn mới Trụ sở UBND xã Chiềng Ban PGĐ Trần Bình Minh
 13h30′  Sơ kết 03 năm triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh TP CCVC Lại Như Long
Thứ sáu 27/11  8h00′  Dự thẩm tra của Ban kinh tế – ngân sách, HĐND tỉnh về công tác cải cách hành chính  Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

TP CCHC

 14h00′  Dự thẩm tra của Ban kinh tế – ngân sách, HĐND tỉnh  Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 28/11  13h30′  Tổng kết nông nghiệp nông thôn năm 2015 Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh  Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh  TP Lại Như Long
 14h00′  Dự thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh  Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh  TP Lại Như Long
Chủ nhật 29/11  8h00′  Dự thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách, HĐND tỉnh   Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh  TP Lại Như Long
  14h00′  Dự thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh  Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND tỉnh  TP Nguyễn Thanh Tịnh