Lịch công tác tuần thứ 45 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 04/11/2015 17:32:41

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 15/11/2015)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

09/11

 8h00′  Dự hội nghị tư vấn tham gia dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Báo cáo của UBND tỉnh  Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư  PGĐ Trần Bình Minh
8h00′ Dự Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
14h00’ Tham gia dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ Hội trường tầng 3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00’  Họp tư vấn kiện toàn sắp xếp Trung tâm giáo dục Lao động  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ ba  

10/11

7h30’ Dự Hội nghị biểu dương cựu giáo chức tiêu biểu lần thứ nhất năm 2015 Trung tâm Văn hoá tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư 11/11  Sáng  Giám sát tuyển dụng viên chức  Huyện Phù Yên  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  12/11  7h30′  Dự Hội thảo khoa học  Hội trường 301, nhà A5, Trường Chính trị tỉnh  Lãnh đạo phòng công chức, viên chức
 Cả ngày  Dự Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2015  Hội trường Công an tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h30′  Dự họp điều chỉnh phụ cấp khu vực đối với một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Quỳnh Nhai, Bắc Yên  Phòng họp số 3, Bộ Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 13/11 Sáng  Dự Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2015  Hội trường Công an tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2015  Phòng họp trực tuyến, tầng I, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 15h00′  Dự công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai  Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 14/11
Chủ nhật 15/11