Lịch công tác tuần thứ 44 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 02/11/2015 07:53:02

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 02/11/2015 đến ngày 08/11/2015)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

02/11

7h00’ Dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 10/2015 Hội trường Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ ba  

03/11

 Tham gia Đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua-khen thưởng tại các tỉnh phía Nam từ ngày 03 đến hết ngày 27/11/2015  Các tỉnh phía Nam  PGĐ Đinh Trọng Tuế
 14h00′  Dự buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  GĐ Lưu Minh Quân;

TP TCBC

Thứ tư 04/11  Cả ngày  Xác minh kết quả triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg Xã Chiềng Ngàm; Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự họp tư vấn sắp xếp, kiện toàn các ban quản lý dự án chuyên ngành  Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  05/11  7h30′  Dự Hội nghị tổng kết toàn quốc 10 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành  Trung tâm Hội nghị quốc tế  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

Phó Trưởng phòng Tôn giáo

 Cả ngày  Tham gia đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm việc sắp xếp, kiện toàn các Ban quán lý chuyên ngành  Tỉnh Lào Cai  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 06/11  Cả ngày  Tham gia đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm việc sắp xếp, kiện toàn các Ban quán lý chuyên ngành  Tỉnh Bắc Ninh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 07/11  Cả ngày  Tham gia đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm việc sắp xếp, kiện toàn các Ban quán lý chuyên ngành  Tỉnh Lạng Sơn  GĐ Lưu Minh Quân
Chủ nhật 08/11