HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TẠI HUYỆN MƯỜNG LA NĂM 2015.

Đăng ngày: 09/11/2015 10:07:02

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm.

Để khắc phục những bất cập, hạn chế về quản lý văn bản; công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu; việc tiếp nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 04 tháng 11 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị huyện Mường La, Ủy ban nhân dân huyện Mường La đã phối hợp với Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 cho 161 công chức, viên chức đang làm công tác văn thư, lưu trữ hoặc được giao kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ.

Đến khai mạc và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND huyện Mường La. Đồng chí Lê Thị Miền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội vụ, Báo cáo viên.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ; trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước và hệ thống tổ chức văn thư, lưu trữ hiện nay; một số văn bản hiện hành về công tác văn thư, lưu trữ; hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và  nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; việc tiếp nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử tại các cơ quan, đơn vị.

Tại lớp tập huấn các ý kiến thảo luận liên quan đến nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của các Trường học, các Xã về Quản lý văn bản, trong đó có đăng ký văn bản đến, đăng ký văn bản đi; việc quản lý hệ thống số văn bản đi đối với các Trường học; việc quản lý và sử dụng con dấu; việc giao quản lý con dấu của cơ quan, đơn vị đã được đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường La và đồng chí Báo cáo viên giải đáp, làm rõ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Qua hội nghị tập huấn các đại biểu được cập nhật thêm những kiến thức, văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ góp phần nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.