Báo cáo kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Đăng ngày: 05/11/2015 10:01:43

Nội dung cụ thể theo văn bản đính kèm

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La