Lịch công tác tuần thứ 48 của Sở Nội vụ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 30/11/2015 đến ngày 06/12/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   30/11  14h00′  Dự báo cáo tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh  Phòng họp số […]

Số 1264/KH-SNV Ngày 23 tháng 11 năm 2015 về kế hoạch hướng dẫn kê khai về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về việc minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Căn cứ Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính […]

Số 1261/SNV-TG Ngày 23 tháng 11 năm 2015 V/v bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tôn giáo.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố              Ngày 20/11/2015, Sở Nội vụ nhận được Công văn số 84/TNV ngày 17/11/ 2015 về mở lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tôn giáo dành cho cán bộ, chuyên viên làm công tác tôn giáo và quản lý Nhà nước […]

Lịch công tác tuần thứ 47 của Sở Nội vụ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 29/11/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   23/11  8h00′  Dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện cải cách hành chính  Khách sạn Hacinco, số 110, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội  PGĐ Nguyễn […]

Số:1245/HD-SNV Ngày 18/11/2015 về hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và […]

Lịch công tác tuần thứ 46 của Sở Nội vụ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 22/11/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   16/11 8h00’ Rà soát phương án nhân sự đại hội II, Liên hiệp các hội khoa học các hội khoa học và kỹ thuật Sơn La Hội trường Ban […]

Số 120/KH-UBND ngày 28/10/2015 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TẠI HUYỆN MƯỜNG LA NĂM 2015.

Thực hiện Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm. Để khắc phục những bất cập, hạn chế về quản lý văn bản; công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ […]

Phụ biểu 03B đến Phụ biểu 10B. Biểu đánh giá các chỉ số thành phần năm 2014 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Phụ biểu 02B. Biểu tổng hợp kết quả chỉ số cchc năm 2014 của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trang 1 / 212