Số 1108/SNV-CCHC ngày 19/10/2015 về việc hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc UBND huyện, thành phố.

Đăng ngày: 19/10/2015 16:34:12

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La