Ngành Nội vụ tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ và giao ban công tác Quí III, năm 2015

Đăng ngày: 13/10/2015 15:23:30

Trong 2 ngày, 9-10/10/2015 tại huyện Mường La, Ngành Nội vụ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ và giao ban công tác Quí III năm 2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Lưu Minh Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đ/c Lò Văn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường La, đ/c Trần Đức Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La; các đ/c trong tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ, cùng hơn 100 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, Lãnh đạo, chuyên viên 12 phòng Nội vụ các huyện, thành phố, lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của huyện Mường La.

DSC_1668-11

Tập thể lãnh đạo Sở chủ trì Hội nghị thảo luận

Tại Hội nghị, các đại biểu được tiếp thu 7 chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành Nội vụ, do các đ/c lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở trình bày: Một số vấn đề chung về công tác Nội vụ; Một số vấn đề tổng quan về công tác CCHC; Một số nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế; về quản lý đội ngũ công chức, viên chức; về công tác xây dựng chính quyền cấp xã; quản lý nhà nước về công tác văn thư và nghiệp vụ lưu trữ; một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo.

QUANG CANH HOI NGHI

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc sở khẳng định: Nhiệm vụ của ngành Nội vụ trong những tháng cuối năm 2015 là rất lớn, đòi hỏi công chức ngành Nội vụ từ tỉnh đến huyện phải nỗ lực, đoàn kết cùng nhau quyết tâm phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của ngành được các cấp có thẩm quyền giao./.

Bài và ảnh Cao Hải