Lịch công tác tuần thứ 42 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 18/10/2015 07:56:01

LCH CÔNG TÁC CA S NI V

(T ngày 19/10/2015 đến ngày 25/10/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

19/10

 8h00′  Dự họp tư vấn về phương án điều chỉnh biên chế  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Khảo sát việc chia tách bản  Huyện Yên Châu  PGĐ Trần Bình Minh
15h00’ Gặp mặt nữ tỉnh uỷ viên và nữ lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập HLHPN Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
Thứ ba  

20/10

 8h00′  Toạ đàm kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo
 9h30′  Họp Chi bộ I  Hội trường Sở Nội vụ  Đảng viên Chi bộ I
Cả ngày Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Huyện Yên Châu PGĐ Đinh Trọng Tuế
 14h00′  Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
  Cả ngày   Khảo sát việc chia tách bản  Huyện Mai Sơn  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư 21/10  Cả ngày  Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2015  Huyện Mộc Châu  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Cả ngày  Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng  Huyện Mai Sơn  PGĐ  Đinh Trọng Tuế
 Cả ngày  Học tập, trao đổi kinh nghiệm sắp xếp kiện toàn các ban quản lý dự án chuyên ngành  Tỉnh Hải Dương  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  22/10   Cả ngày  Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2015  Huyện Mộc Châu  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Cả ngày  Học tập, trao đổi kinh nghiệm sắp xếp kiện toàn các ban quản lý dự án chuyên ngành  Tỉnh Hà Nam  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 23/10   Cả ngày  Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2015  Huyện Mộc Châu  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Cả ngày   Học tập, trao đổi kinh nghiệm sắp xếp kiện toàn các ban quản lý dự án chuyên ngành  Tỉnh Nam Định  GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Khảo sát việc chia tách bản  Thành phố  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 24/10
Chủ nhật 25/10