Lịch công tác tuần thứ 40 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 03/10/2015 15:13:07

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 11/10/2015)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

05/10

8h00’ Kiểm tra việc sử dụng và quản lý viên chức; quản lý và sử dụng số lượng người làm việc Trường Cao đẳng Sơn La PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

TP CCVC, TCBC

14h00’ Dự Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố năm 2014 Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh Tập thể lãnh đạo;

Chánh Văn phòng;

Phòng CCHC

Thứ ba  

06/10

 8h00′  Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2015  Cục thuế tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Họp xét duyệt chế độ đối với thanh niên xung phong đã thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg  Hội trường Sở Nội vụ PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự Lễ khai giảng năm học 2015-2016  Trường Cao đẳng Y tế Sơn La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 07/10 8h00’ Họp Ban chỉ đạo 2118 Phòng họp Ban thường vụ GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh

 14h00’  Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La  Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  08/10
Thứ sáu 09/10
14h00′ Hội nghị trao đổi nghiệp vụ c và giao ban công tác Nội vụ Quý III năm 2015 Trung tâm Hội nghị huyện Mường La Tập thể lãnh đạo sở

 

Thứ bảy 10/10 Cả ngày Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội vụ và giao ban công tác Nội vụ Quý III năm 2015 Trung tâm Hội nghị huyện Mường La Tập thể lãnh đạo sở
Chủ nhật 11/10