Số 859/HD-SNV ngày 18-8-2015 về hướng dẫn quy trình thu thập, giao, nhận, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

Đăng ngày: 03/09/2015 08:47:36

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La