Số 194/BC-SNV Ngày 14/9/2015 về báo cáo công tác Cải cách hành chính quý III năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2015.

Đăng ngày: 16/09/2015 11:24:45

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La