Lịch công tác tuần thứ 39 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 27/09/2015 14:33:43

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(T ngày 28/9/2015 đến ngày 04/10/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

28/9

8h00’ Dự phiên họp UBND tỉnh Hội trường tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Đinh Trọng Tuế

8h00’ Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội PGĐ Trần Bình Minh
13h30’ Họp chuẩn bị nội dung tập huấn ngành Nội vụ Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo sở; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở
Thứ ba  

29/9

8h00’ Họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 9; triển khai nhiệm  vụ tháng 10/2015 Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo sở; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở
8h00’ Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn PGĐ Nguyễn Viết Hưng
8h00’ Dự họp thẩm tra về việc xin chủ trương thành lập Trung tâm xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND PGĐ Trần Bình Minh;

TP TCBC

Thứ tư 30/9  8h00′  Kiểm tra công tác đào tạo năm 2015  Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thuận Châu  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  01/10
Thứ sáu 02/10 7h15′ Dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ nhà ngục Sơn La Nghĩa trang liệt sỹ nhà ngục Sơn La GĐ Lưu Minh Quân
  9h30′  Dự công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý  Ban Quản lý khu du lịch Mộc Châu  PGĐ Trần Bình Minh
8h00’ Dự họp Tiểu ban 4, Ban Chỉ đạo 2156 Phòng Trưng bày số 1, Trung tâm Văn hoá tỉnh Sơn La GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2015  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 03/10
Chủ nhật 04/10