Lịch công tác tuần thứ 38 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 20/09/2015 07:50:20

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 21/9/2015 đến ngày 27/9/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

21/9

8h00’ Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2015 tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hội trường Bảo hiểm Xã hội tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Kiểm tra Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm – Dạy nghề  Huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ ba  

22/9

Cả ngày Dự Hội nghị Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể  Phòng họp số 9, Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư 23/9 Cả ngày Dự Hội nghị Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  24/9 Cả ngày Dự Hội nghị Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 25/9  14h00′  Dự họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng làng thanh niên lập nghiệp Púng Bánh tỉnh Sơn La  Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′ Họp tư vấn về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp  Sở Tài chính  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 26/9
Chủ nhật 27/9