Số 330/GM-UBND ngày 28/9/2015 Giấy mời dự hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

CONG VAN KHAN 2 copy

Lịch công tác tuần thứ 39 của Sở Nội vụ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 28/9/2015 đến ngày 04/10/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   28/9 8h00’ Dự phiên họp UBND tỉnh Hội trường tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân; PGĐ Đinh Trọng Tuế 8h00’ Kiểm tra công […]

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn la ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Để triển khai có hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nhằm thống nhất quy trình, thời […]

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn la ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Nhằm thống nhất trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân […]

Số 981/SNV-TCBC Ngày 21tháng 9 năm 2015 về hướng dẫn về việc lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế đợt 1/2016.

Kính gửi: – Các Sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; – Các Công ty TNHH một thành viên; – Các hội có tính chất đặc thù, được phê duyệt số lượng người làm việc.   Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng […]

Lịch công tác tuần thứ 38 của Sở Nội vụ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 21/9/2015 đến ngày 27/9/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   21/9 8h00’ Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2015 tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hội trường Bảo hiểm Xã hội tỉnh GĐ Lưu Minh Quân […]

Số 194/BC-SNV Ngày 14/9/2015 về báo cáo công tác Cải cách hành chính quý III năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2015.

Lịch công tác tuần thứ 37 của Sở Nội vụ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 14/9/2015 đến ngày 20/9/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   14/9  8h00′  Dự họp tư vấn đào tạo  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng  14h00′  Họp Ban Chỉ đạo 2118  Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ […]

Số 931/SNV- TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2015 V/v báo cáo cán bộ, công chức,viên chức lãnh đạo, quản lý, công chức thừa hành đã đến tuổi nghỉ hưu năm 2016.

Kính gửi: – Các Sở, Ban, Ngành; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; – Các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Thực hiện Công văn số 3850/BNV-CCVC ngày 24 tháng 8 năm 2015 về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu năm 2016 đối […]

Số 04/2015/TT-BNV Ngày 31-8-2015 của Bộ Nội vụ về Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La