Ngành nội vụ tỉnh sơn la kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015).

Đăng ngày: 27/08/2015 10:54:51

Chiều ngày 24 tháng 8 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2015). Đến dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Tráng Thị Xuân – Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Văn phòng Bộ Nội vụ và Ban tôn giáo Chính phủ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo sở Nội vụ qua các thời kỳ; các vị đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ tỉnh Sơn La.

1

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bức trướng cho ngành Nội vụ

Tại buổi lễ, các quý vị đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống  70 năm xây dựng và trưởng thành. Từ ngày thành lập đến nay, ngành Tổ chức nhà nước (nay là ngành Nội vụ) tỉnh Sơn La đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Từ tiền thân là một phòng nằm trong Ủy ban lâm thời phụ trách hành chính của tỉnh, với 09 biên chế, đến nay ngành Nội vụ đã trở thành một trong những cơ quan chuyên môn quan trọng của tỉnh với 09 cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, 12 phòng Nội vụ các huyện, thành phố. Đội ngũ công chức, viên chức trong ngành được bổ sung về số lượng, tăng cường về chất lượng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.

Trong thời kỳ đổi mới, yêu cầu đối với công tác tổ chức bộ máy nhà nước, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đặt ra rất lớn. Ngành Nội vụ với vai trò là cơ quan chủ trì, giúp UBND các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và từ 2011 đến nay đã được triển khai và đạt được những kết quả chuyển biến tích cực bước đầu; việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị đã dần đi vào nề nếp, hồ sơ của tổ chức, công dân cơ bản được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Chất lượng giải quyết công việc cho tổ chức và công dân có tiến bộ, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm bố trí công chức, trang thiết bị và phương tiện làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm phục vụ tốt hơn các công việc liên quan nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được kiện toàn. Công tác quản lý công vụ, công chức từng bước được đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương có chuyển biến, đã phân cấp rõ hơn về nhiệm vụ, thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đã mạnh dạn phân cấp việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã từng bước được đổi mới về nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, đã gắn với hoạt động thực tiễn; chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng. Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới và đi vào nề nếp đạt hiệu quả tốt. Lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ được quan tâm triển khai thực hiện về cơ bản đã đảm bảo an toàn và phát huy được giá trị của các tài liệu lưu trữ theo quy định; công tác quản lý Hội và tổ chức phi chính phủ, công tác quản lý nhà nước về thanh niên được quan tâm hơn; Công tác thanh tra công vụ từng bước được tăng cường.

DSC_0716-8

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng Khen cho những cá nhân nhiều thành tích trong công tác

Phát biểu tại buổi lễ: Đồng chí Tráng Thị Xuân, Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thay mặt Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc của ngành Tổ chức nhà nước trong suốt 70 năm qua của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ nối tiếp nhau đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La và tặng Bức trướng mang dòng chữ: Ngành Nội vụ Sơn La phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành (28/8/1945-28/8/2015) Tiếp tục đoàn kết đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương. Đồng chí cũng đề nghị Ngành Nội vụ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; cải cách chế độ công vụ, công chức, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chính tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Ngành Nội vụ trong sạch, vững mạnh.

Cũng nhân dịp này, thay mặt UBND tỉnh đ/c Tráng Thị Xuân chuyển trao Bằng Khen của Thủ tướng Chính Phủ cho 01 cá nhân; đ/c Nguyễn Tiến Thành, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ chuyển trao 02 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 02 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 18 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác đóng góp nhiều thành tích cho ngành Nội vụ Sơn La ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Cao Hải