Lịch công tác tuần thứ 34 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 21/08/2015 15:42:35

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 24/8/2015 đến ngày 30/8/2015)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

24/8

8h00’ Dự Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ chính trị Phòng họp số 1, Trung tâm HN tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
8h00’ Bàn về thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam PGĐ Trần Bình Minh
15h00’ Lễ kỷ niệm 70 năm ngành truyền thống ngành Tổ chức nhà nước Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Toàn thể công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc sở
Thứ ba  

25/8

15h00’ Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước Hội trường tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ NguyễnViết Hưng; Đinh Trọng Tuế
14h00’ Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa Trung tâm Văn hóa tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
8h00’ Dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh Trung tâm Hội nghị tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 26/8  8h00′  Dự họp tham vấn ý kiến các ngành trong việc hủy quyết định về thành lập về Quỹ phát triển khoa học  Hội trường Sở Khoa học  PGĐ Trần Bình Minh
8h00’ Dự tổng kết ngành giáo dục thành phố Hội trường thành ủy PGĐ Đinh Trọng Tuế
 15h30′  Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngành Truyền thống ngành Tài chính  Trung tâm Văn hóa tỉnh  PGĐ Đinh Trọng Tuế; Nguyễn Viết Hưng
13h30’ Thẩm tra nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIII của Ban Pháp chế Phòng họp Bát giác Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
 14h00- 15h00’  Dự họp về công tác tôn giáo  Phòng họp Ban Thường vụ tỉnh ủy  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  27/8 8h00’ Dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tập thể lãnh đạo
 14h00′-17h45′  Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng chính phủ  Phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 28/8  8h00’ Dự buổi làm việc với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh  Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh  PGĐ Đinh Trọng Tuế
 15h00’  Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp  Hội trường của Sở Tư pháp  PGĐ Đinh Trọng Tuế
 8h00′  Dự Hội thảo nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và cai nghiện ma túy trong tình hình mới  Phòng họp tầng 2, nhà B, UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 29/8
Chủ nhật 30/8