Số 755/SNV-CTTN ngày 24/7/2015 về việc điều động đội viên dự án 600 Phó chủ tịch xã.

Đăng ngày: 28/07/2015 09:41:43