Số 755/SNV-CTTN ngày 24/7/2015 về việc điều động đội viên dự án 600 Phó chủ tịch xã.

Đăng ngày: 28/07/2015 09:41:43

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La