Số 660/SNV-CTTN ngày 04 tháng 7 năm 2015 V/v triệu tập đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức

Đăng ngày: 06/07/2015 08:42:10

Triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-BNV ngày 29/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho Đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã của các tỉnh khu vực Tây Bắc tại tỉnh Sơn La. Sở Nội vụ triệu tập đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tỉnh Sơn La về tham dự lớp tập huấn, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ ngày 09/7 đến ngày 12/7/2015.

Đúng 15h ngày 09/7/2015 Đội viên có mặt làm thủ tục nhập học.

2. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Tổ 4, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại liên hệ: 0223.853.966)

Đề nghị các Đội viên chuẩn bị giấy đi đường có đóng dấu của UBND xã nơi công tác để nộp cho Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã khi làm thủ tục nhập học (thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí Lương Thị Hải Anh – Chuyên viên chính Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ. Điện thoại: 0989.398.233).

Sở Nội vụ đề nghị UBND các xã quan tâm, tạo điều kiện để các đội viên về tham dự lớp tập huấn đúng kế hoạch./.