Ngành Nội vụ tỉnh Sơn La giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2015

Đăng ngày: 01/07/2015 13:56:00

Chiều ngày 26/6/2015, Tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Sơn La, Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Lưu Minh Quân, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cùng hơn 60 đại biểu là tập thể lãnh đạo Sở, Lãnh đạo một số phòng, ban đơn vị thuộc Thành ủy, UBND thành phố; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

AAA_2540-11Đ/c Lưu Minh Quân, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được các đồng chí đại diện tập thể lãnh đạo Sở triển khai Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; văn bản số 567/SNV-CCHC ngày 09/6/2015 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Một số nội dung liên quan đến địa giới hành chính và tình hình giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia thảo luận vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của ngành nội vụ 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; dự thảo Quy chế luân chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đến thăm quan mô hình “Một cửa liên thông hiện đại” thuộc Văn phòng HĐND-UBND Thành phố Sơn La.

AAA_254411

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Lưu Minh Quân, Giám đốc Sở nhấn mạnh: Nhiệm vụ của ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2015 là rất lớn, đề nghị tập thể công chức, viên chức trong toàn ngành tiếp tục thi đua phân đấu đạt thành tích cao nhất kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước, chào mừng đại hội Đảng các cấp và chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La. Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ chức ký kết Chương trình Phối hợp công tác giữa Sở Nội vụ và Công đoàn viên chức tỉnh Sơn La về tổ chức triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh, giai đoạn 2015-2020.

2. Tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sơ kết công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2011-2015; công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; tập huấn cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về công tác cải cách hành chính

3. Tiếp tục tham mưu cho các cấp có thẩm quyền rà soát, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện; xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm giáo dục lao động các huyện, thành phố.

4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

5. Chủ động tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xây dựng các phương án bố trí sắp xếp, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau Đại hội Đảng các cấp.

6. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn với  tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xây dựng đề án xác định vị trí việc làm.

7. Tiếp tục tập trung giải quyết các điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính; hoàn thiện hồ sơ bản đồ địa giới hành chính theo kế hoạch; khảo sát các điểm dân cư để tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xây dựng đề án sáp nhập, chia tách, thành lập bản mới theo các tiêu chí theo quy định.

8. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo, Thanh niên, Văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt kế hoạch thanh tra Quý III, Quý IV năm 2015, giải quyết tốt công tác tiếp dân và đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền.

9. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương khen thưởng, kịp thời những tập thể cá nhân điện hình tiên tiến trong các phòng trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015 và kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh.

10. Tổ chức các hoạt động và Lễ kỷ niệm 70 năm ngành truyền thống ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015).

Bài và ảnh Cao Hải