Lịch công tác tuần thứ 27 của Sở Nội vụ

Đăng ngày: 03/07/2015 18:03:06

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 06/7/2015 đến ngày 12/7/2015)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  06/7
Thứ ba  07/7 Cả ngày Dự kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Phòng họp số 2, tầng 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư  08/7 Cả ngày Dự kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Phòng họp số 2, tầng 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
Cả ngày Dự kỳ họp lần thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Phòng họp số 2, tầng 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  09/7
 8h00′  Dự họp tiểu ban về công tác giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính; đề xuất sắp xếp điểm dân cư (chưa được công nhận bản)  Phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh;PTP Hà Trung Thắng
14h00′  Làm việc với Đoàn công tác của Ban tuyên giáo trung ương tại tỉnh Sơn La Phòng họp Ban Tuyên giáo  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ sáu 10/7 15h30’ Dự Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội viên tham gia Đề án 500 trí thức trẻ Trường Chính trị tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
8h00’ Họp Ban Chỉ đạo công nghệ thông tỉn tỉnh Sơn La Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông GĐ Lưu Minh Quân
8h00’ Dự Hội nghị quán triệt Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Khách sạn Thảo nguyên, thị trấn Mộc Châu PGĐ Đinh Trọng Tuế
 8h00′  Dự diễn đàn nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trẻ cấp xã trong thực hiện cải cách hành chính  Trường Chính trị tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 11/7
Chủ nhật 12/7