Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước.

Đăng ngày: 15/07/2015 11:07:55

STT Tên Thủ tục hành chính
1 Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
2 Thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
3 Bổ nhiệm cán bộ, công chức thuộc UBND quản lý.
4 Kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quyết định của UBND.
5 Quyết định cho cán bộ, công chức nghỉ hưu thuộc thẩm quyền quyết định của UBND.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La