Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra

Đăng ngày: 15/07/2015 16:31:19

STT Tên Thủ tục hành chính
1 Xử lý đơn thư.
2 Giải quyết tố cáo.
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu.
4 Tiếp công dân.