Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra

Đăng ngày: 15/07/2015 16:31:19

STT Tên Thủ tục hành chính
1 Xử lý đơn thư.
2 Giải quyết tố cáo.
3 Giải quyết khiếu nại lần đầu.
4 Tiếp công dân.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La