LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26 CỦA SỞ NỘI VỤ

Đăng ngày: 29/06/2015 07:02:06

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 29/6/2015 đến ngày 05/7/2015)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai 29/6 Cả ngày Dự phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Họp chi bộ I, Sở Nội vụ  Hội trường, Sở Nội vụ  Ban Chi ủy; Đảng viên Chi bộ I, Sở Nội vụ
       
       
Thứ ba  30/6 8h00’ Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
14h00’ Giao ban công tác tháng 6/2015 Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo sở, Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị thuộc sở
 7h30′  Dự Hội nghị BCH Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Sơn La kỳ họp thứ 10, khóa XII  Nhà khách UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
       
Thứ tư  01/7  16h30′  Dự Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ  Hội trường Công ty môi trường đô thị Sơn La  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia việc làm – dạy nghề tỉnh Sơn La  Hội trường tầng 3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′ Dự phiên thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh Phòng họp bát giác GĐ Lưu Minh Quân
14h00’ Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nội vụ Hội trường Sở Nội vụ BCH Đảng ủy
Thứ năm  02/7  8h00′  Dự Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015  Phòng họp tầng 2, Nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
8h00’ Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 công tác An toàn giao thông Phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Hội nghị quán triệt Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế  Hội trường Nhà khách UBND tỉnh  Toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ
 8h00′  Dự Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng  Hội trường tầng 3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ sáu 03/7  8h00′  Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh  Hội trường tầng 3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Cả ngày Giải quyết tranh chấp đất đai Huyện Quỳnh Nhai PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Họp Ban tổ chức tỉnh ủy  Hội trường Ban tổ chức tỉnh ủy  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự họp liên ngành các cơ quan khối nội chính  Phòng họp trực tuyến tầng I, nhà B, UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng

CVP Nguyễn Thị Bích Thủy

Thứ bảy 04/7  Cả ngày  Giải quyết tranh chấp đất đai  Huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Trần Bình Minh
       
       
Chủ nhật 05/7