LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25 CỦA SỞ NỘI VỤ

Đăng ngày: 19/06/2015 10:29:50

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 22/6/2015 đến ngày 28/6/2015)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  22/6 9h00’ Hội nghị xin ý kiếnvề nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020) Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo; Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị; Trưởng, phó các tổ chức đoàn thể
Thứ ba  23/6 7h30’ Thẩm tra của Ban Pháp chế các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Phòng họp bát giác PGĐ Lưu Minh QuânTrưởng phòng TCBC
 Cả ngày  Giải quyết tranh chấp đất đai Huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư  24/6  8h00′  Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo  Huyện Phù Yên  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh  Các đồng chí Đảng ủy viên
8h00’ Dự Hội nghị sơ kết Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2015 Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Giải quyết tranh chấp đất đai Huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  25/6 8h00’ Tổng kết Chương trình mục tiêu dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
15h00’ Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015, Ban Chỉ đạo dân số kế hoạch hóa gia đình Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo  Huyện Bắc Yên  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ sáu 26/6 13h30’ Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2015 ngành Nội vụ Phòng họp UBND thành phố Tập thể lãnh đạo; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị
 14h00′  Dự Hội nghị đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại hai huyện Mai Sơn và Vân Hồ  Nhà khách UBND tỉnh  PTP Trần Xuân Hiệp
8h00’ Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị Tập thể lãnh đạo sở
 8h00′  Dự Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác giải quyết chính sách đối với người có công sau khi rà soát  Hội trường tầng 3, Sở Lao động-thương bình và Xã hội  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 27/6  7h30′  Dự họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh của Ban Văn hóa, Xã hội  Phòng họp Bát giác  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh của Ban Văn hóa, Xã hội  Phòng họp Bát giác  PGĐ Trần Bình Minh
Chủ nhật 27/6