Số 1547/UBND-NC Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Số 639/SNV-CTTN về việc tuyển chọn trí thức trẻ tham gia Tổ công tác tại các xã thuộc 05 huyện nghèo.

Kính gửi: UBND các huyện: Mường La, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Phù Yên và Bắc Yên. Căn cứ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Thực hiện Quyết định 753/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc […]

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 26 CỦA SỞ NỘI VỤ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 29/6/2015 đến ngày 05/7/2015)     Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai 29/6 Cả ngày Dự phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015 Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân  14h00′  Họp chi […]

Số 619/SNV-XDCQ ngày 19/6/2015 về việc đính chính nội dung “Chỉ tiêu 18.1: Cán bộ, công chức đạt chuẩn” tại Hướng dẫn số 522/HD-SNV ngày 28/5/2015 của Sở Nội vụ.

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố Ngày 28/5/2015 Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 522/HD-SNV về hướng dẫn thực hiện tiêu chí 18 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Tại Chỉ tiêu 18.1, khoản 1, phần I của Hướng dẫn quy định tiêu chí đạt chuẩn đối […]

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 25 CỦA SỞ NỘI VỤ

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 22/6/2015 đến ngày 28/6/2015)     Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  22/6 9h00’ Hội nghị xin ý kiếnvề nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020) Hội trường […]

Số 604/SNV-TCBC ngày 17/6/2015 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; – Các Tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thực hiện Công văn số 2460/BNV-TL ngày 8/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ. […]

Số 599/SNV-VP ngày 16/6/2015 về việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi:      – Các đơn vị, cơ quan thuộc sở;      – Phòng Nội vụ các huyện, thành phố. Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; phối hợp, trao đổi để tháo gỡ những khó khăn, […]

Số 597/SNV-CCVC ngày 15/6/2015 về việc xin ý kiến vào dự thảo Quyết định UBND tỉnh

Kính gửi:  – Sở Giáo dục và Đào tạo; – UBND các huyện, thành phố. Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Luật Viên chức năm 2010;Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở […]

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Số 567/SNV-CCHC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Kính gửi: –   Các sở, ban, ngành; –   UBND ban nhân dân các huyện, thành phố. Thực hiện công văn số 1963/BNV-CCHC ngày 08/5/2015 của Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La