Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2015 về Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội

Đăng ngày: 29/05/2015 14:11:42

File đính kèm: