Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 22 năm 2015

Đăng ngày: 31/05/2015 08:17:30

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 01/6/2015 đến ngày 07/6/2015)

 

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  01/6 8h00’ Thẩm định Đề án vị trí việc làm của UBND huyện Sông Mã Hội trường Sở Nội vụ GĐ Lưu Minh Quân;PGĐ Trần Bình Minh
8h00’ Dự họp Báo đại hội thi đua yêu nước tỉnh Sơn La Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Đinh Trọng Tuế
 15h00′  Họp tiểu ban nội dung để tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015)  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh;
Thứ ba  02/6 14h00’ Thẩm định Đề án vị trí việc làm của Sở Y tế Hội trường Sở Nội vụ GĐ Lưu Minh Quân;PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  Trung tâm Hội nghị GĐ Lưu Minh Quân
 14h30′  Họp tư vấn đối với dự thảo Đề án phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Sơn La (STV) trên vệ tinh Vinasat-1  Hội trường tầng 2, Sở Thông tin và Truyền thông  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư  03/6 14h00’ Dự Hội nghị củng cố hệ thống chị trị cơ sở Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  04/6  8h00′  Họp thống nhất phương án điều chỉnh biên chế công chức đối với UBND các huyện  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân;PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Họp tập thể lãnh đạo sở  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo
 15h00′  Công bố Quyết định về công tác cán bộ Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 05/6 14h00’ Dự Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch số 136-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Họp thống nhất phương án điều chỉnh biên chế công chức đối với các sở, ngành  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân;PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 06/6
Chủ nhật 07/6