Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 21 năm 2015

Đăng ngày: 21/05/2015 15:58:45

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 25/5/2015 đến ngày 31/5/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  25/5  7h30′  Kiểm tra Cải cách hành chính  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh  Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm  ngày thành lập tỉnh Sơn la (10/10/1895-10/10/2015) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà từ Sơn la  Phòng họp nhà B, tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Cả ngày Tham gia Đoàn giám sát tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức các trường cao đẳng, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Trường Cao đẳng PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Cả ngày  Dự Đại hội thi đua yêu nước  Tỉnh Thanh Hóa  PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ ba  26/5 14h00’ Họp tư vấn chính sách quy định chế độ chi quà tặng từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La Phòng họp giao ban, Sở Tài chính PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Họp bàn phương án kiện toàn tổ chức cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ  Phòng họp trực tuyến, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;TP Nguyễn Thanh Tịnh
 Cả ngày  Dự Đại hội thi đua yêu nước  Tỉnh Thanh Hóa   PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ tư  27/5  7h30′  Phiên họp toàn thể thứ 48, UBND tỉnh khóa XIII  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày Dự Đại hội thi đua yêu nước Tỉnh Thanh Hóa  PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ năm  28/5  Cả ngày  Dự Đại hội thi đua yêu nước  Tỉnh Thanh Hóa  PGĐ Đinh Trọng Tuế
 14h00′  Dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ  Trung tâm Hội nghị  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 29/5  7h30′- 8h30′  Họp tập thể lãnh đạo  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo
 8h30′  Họp giao ban công tác tháng 5/2015  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo;Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị
Thứ bảy 30/5
Chủ nhật 31/5