Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 20 năm 2015

Đăng ngày: 15/05/2015 07:44:47

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 18/5/2015 đến ngày 24/5/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  18/5 8h00’ Dự Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW Hội trường, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
8h30’ Dự Hội nghị triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Bộ Nội vụ PGĐ Nguyễn Viết Hưng
7h30’ Khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2015 Hội trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Bảo tàng  Trung tâm Văn hóa tỉnh  PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ ba  19/5 8h00′  Tổng kết Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 06/5/2009 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về điều động, luân chuyển và tăng cường cán bộ cho cấp xã.  Huyện ủy huyện Mai Sơn  GĐ Lưu Minh Quân;PGĐ Trần Bình Minh
 Chiều  Tham gia Đoàn công tác của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Huyện ủy huyện Mai Sơn  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư  20/5  Sáng  Tham gia Đoàn công tác của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Huyện ủy huyện Vân Hồ  GĐ Lưu Minh Quân
 Chiều  Tham gia Đoàn công tác của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Huyện ủy huyện Mộc Châu  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  21/5  Sáng  Tham gia Đoàn công tác của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Huyện ủy huyện Yên Châu   GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020  Phòng họp bát giác HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội  Đảng viên trong đảng bộ
Thứ sáu 22/5  Cả ngày  Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020  Phòng họp bát giác HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội  Đảng viên trong đảng bộ
Thứ bảy 23/5  14h00′  Hội nghị triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ  Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị tỉnh  Tập thể lãnh đạo
 8h00′  Dự Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016  Phòng họp tầng 1, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh; 
Chủ nhật 24/5