Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 18 năm 2015

Đăng ngày: 03/05/2015 08:08:50

LCH CÔNG TÁC CA S NI V

(T ngày 04/5/2015 đến ngày 10/5/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  04/5 Cả ngày Học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Nội vụ Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình GĐ Lưu Minh Quân;Trưởng phòng TCBC, CVCC, CVP
Cả ngày Công bố kết luận Thanh tra tại UBND huyện Yên Châu UBND huyện Yên Châu PGĐ Trần Bình Minh
8h00’ Dự Hôi nghị  lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Đề án “Ổn định dân cư phát triển kinh tế- xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La” Tầng 2, Nhà B, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ ba  05/5 Cả ngày Dự Hội nghị triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế Bộ Nội vụ PGĐ GĐ Lưu Minh Quân;Trưởng phòng TCBC
Sáng Họp Ban Chỉ đạo tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Trung tâm Hội nghị tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00’  Họp khảo sát đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của sở  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư  06/5 Cả ngày Học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Nội vụ Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc GĐ Lưu Minh Quân;Trưởng phòng TCBC, CVCC, CVP
8h00’ Dự Khai mạc tập huấn tri thức trẻ Trường Chính trị tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
8h00’ Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
8h00’ Dự Đại hội thi đua yêu nước “Vì an ninh tổ quốc” Trung tâm Văn hóa tỉnh PGĐ Đinh Trọng Tuế
 9h00′  Hội nghị tập huấn giải quyết chính sách người có công sau tổng rà soát  Khách sạn công đoàn  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ năm  07/5 Cả ngày Học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Nội vụ Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái GĐ Lưu Minh Quân;Trưởng phòng TCBC, CVCC, CVP
 8h00’  Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Đinh Trọng Tuế
 14h00′  Dự tham gia ý kiến các văn bản của tỉnh ủy về phát triển thủy sản  Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 08/5
Thứ bảy 09/5
Chủ nhật 10/5