Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 17 năm 2015

Đăng ngày: 03/05/2015 07:53:08

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 27/4/2015 đến ngày 03/5/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

27/4

8h00’ -9h00’ Họp Tập thể lãnh đạo sở Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo
9h00’ Họp giao ban công tác tháng 4; triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015 Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo;

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng ban, đơn vị

       
       
Thứ ba  

28/4

       
       
       
       
Thứ tư  29/4        
       
       
Thứ năm  30/4        
       
       
Thứ sáu  01/5        
       
       
Thứ bảy  02/5        
       
       
Chủ nhật 03/5