ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ XIX THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đăng ngày: 28/05/2015 13:47:48

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XIX, nhiệm kỳ (2015-2020) là Đại hội của sự đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp. 

Trong không khí cả nước kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV; Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII; chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2015). Trong 2 ngày 21, 22 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ Sở Nội vụ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Song Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng tổ công tác số 2, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể 54 Đảng viên của 04 chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ đến dự đông đủ.

DSC_1911-NSTĐ/c Nguyễn Song Toàn – Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh
phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và các nội dung liên quan; nghe và thảo luận Báo cáo chính trị của đảng bộ, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV; Dự thảo báo cáo chính trị  đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII. Nghe báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội; báo cáo tham luận của 04 chi bộ về các nội dung: Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ Sở Nội vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2015-2020; Nâng cao vai trò công tác văn thư và lưu trữ đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Sở Nội vụ trong giai đoạn hiện nay và ý kiến tham luận của Chi đoàn Sở với nội dung: Phát huy vai trò của Đoàn TNCSHCM Sở Nội vụ trong công tác xây dựng Đảng.

DSC_1921-BPBBCH

Đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu Bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm ký 2015-2020

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 09 đồng chí, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Sở đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng uỷ gồm 03 đồng chí, đồng chí Lưu Minh Quân đã được Ban chấp hành Đảng bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2015-2020;  Đại hội đãbầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII gồm 04 đồng chí (03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

DSC_1968-BCH ra mat

BCH Đảng bộ Sở Nội vụ khoá XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo về sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ và đảng viên; đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, phát huy dân chủ; đoàn kết thống nhất; tăng cường, giáo dục, quản lý, động viên đảng viên, công chức rèn luyện đạo đức, tác phong, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của trung ương, của tỉnh ủy và của Đảng ủy khối về tăng cường công tác kiểm tra phòng ngừa sai phạm trong tổ chức đảng và đảng viên; đẩy mạnh công tác tự học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, công chức, viên chức và hoạt động của các đoàn thể; lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng Đảng bộ Sở Nội vụ trong sạch, vững mạnh.

DSC_1973.DDH cap tren

Đoàn Đại biểu được đại hội bầu đi dự  đảng bộ khối cơ quan tỉnh lần thứ VIII

DSC_1905-QCDH

Quang cảnh Đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy kinh nghiệm và kết quả đã đạt được của Đảng bộ và của Sở Nội vụ trong những năm qua; với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, ra sức khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, không ngừng học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Bài và ảnh: Cao Hải