Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 22 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 01/6/2015 đến ngày 07/6/2015)     Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  01/6 8h00’ Thẩm định Đề án vị trí việc làm của UBND huyện Sông Mã Hội trường Sở Nội vụ GĐ Lưu Minh Quân;PGĐ Trần Bình Minh 8h00’ Dự […]

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 03 năm 2015 về Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ LẦN THỨ XIX THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

DSC_1921-BPBBCH

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XIX, nhiệm kỳ (2015-2020) là Đại hội của sự đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, sáng tạo, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp.  Trong không khí cả nước kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh […]

Số 508/SNV-VP ngày 25/5/2015 về việc báo cáo số lượng, chất lượng công chức làm công tác Nội vụ

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố.  Nhằm đánh giá đúng thực trạng số lượng, chất lượng của công chức làm công tác Nội vụ (bao gồm công chức làm công tác tổ chức, cán bộ; công tác văn thư, lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng) tại […]

Giấy mời về tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Nhà nước. Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế và […]

Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 21 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 25/5/2015 đến ngày 31/5/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  25/5  7h30′  Kiểm tra Cải cách hành chính  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  GĐ Lưu Minh Quân  8h00′  Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh  Trung tâm […]

Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 20 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 18/5/2015 đến ngày 24/5/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  18/5 8h00’ Dự Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW Hội trường, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân 8h30’ Dự Hội nghị […]

Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 19 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 11/5/2015 đến ngày 17/5/2015)     Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  11/5 8h00’ Dự Hội nghị liên tịch Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân 9h30’ Họp giám sát Luật thanh niên Phòng họp trực […]

Số 434/SNV-CNTT ngày 08/5/2015 về việc đề nghị bổ sung thay thế đội viên đề án 500 tỉnh Sơn La

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La