Số 830/UBND-NC ngày 14 tháng 4 năm 2015 về việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cấp xã

Đăng ngày: 14/04/2015 15:08:01

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La