Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 16 năm 2015

Đăng ngày: 20/04/2015 08:33:30

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 26/4/2015)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  20/4 Sáng Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2015 tại huyện Bắc Yên UBND huyện Bắc Yên GĐ Lưu Minh Quân
Chiều Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2015 tại huyện Bắc Yên UBND thị trấn; xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên GĐ Lưu Minh Quân
Thứ ba  21/4 Sáng Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2015 tại huyện Bắc Yên UBND xã Tà Xùa; xã Mường Khoa GĐ Lưu Minh Quân
Chiều Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2015 tại huyện Bắc Yên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bắc Yên GĐ Lưu Minh Quân 

 

8h00’ Họp BCĐ thực hiện dự án giảm nghèo giai đoạn 2 Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự họp BCĐ Xây dựng nông thôn mới  Phòng họp nhà B, tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ tư  22/4 Sáng Thống nhất nội dung, đánh giá kết quả kiểm tra CCHC tại huyện Bắc Yên Phòng họp UBND huyện Bắc Yên GĐ Lưu Minh Quân 

 

Chiều Thông báo kết luận về kết quả kiểm tra CCHC tại huyện Bắc Yên Phòng họp UBND huyện Bắc Yên GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  23/4 Cả ngày Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2015  tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính huyện Vân Hồ, các xã thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La  UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa  PGĐ Trần Bình Minh
 7h30′  Dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Quỳnh Nhai  UBND huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Đinh Trọng Tuế
Thứ sáu  24/4 Cả ngày Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2015  tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội GĐ Lưu Minh Quân
Cả ngày Ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính huyện Vân Hồ, các xã thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy  25/4  8h00′  Dự họp phiên họp 47, UBND tỉnh  Hội trường nhà B, tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Đinh Trọng Tuế

Chủ nhật  26/4