Lễ Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Đăng ngày: 25/04/2015 17:23:02

Chiều  ngày 24-4-2015, ti S Ni v tnh Sơn La, Thường trc y ban nhân dân tnh đã t chc L công b và trao Quyết đnh s 868/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 ca Ch tch y ban nhân dân tnh Sơn La v vic điều động, b nhim công chc lãnh đo, qun lý đi vi đng chí Nguyễn Viết Hưng – Phó Chánh Văn phòng  Tnh y, gi chc v Phó Giám đc S Ni v.

123sa

Đ/c Cầm Ngọc Minh Phó bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

trao Quyết định bổ nhiệm cho đ/c Nguyễn Viết Hưng.

Đến dự Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ có thường trực UBND tỉnh, các lãnh đạo Văn phòng tỉnh Ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh Ủy cùng các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ, các đồng chí đại diện cho Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Sở Nội vụ. Tại buổi lễ công bố, đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Viết Hưng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí và ngành Nội vụ tỉnh Sơn La, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được khắc phục hạn chế tồn tại tham mưu tốt cho Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao. Tại buổi lễ công bố, đồng chí Nguyễn Viết Hưng cảm ơn ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ, bản thân sẽ cố gắng nghiên cứu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đồng chí mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Thường vụ tỉnh Ủy,  Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, sự ủng hộ của tập thể lãnh đạo sở và công chức, viên chức toàn ngành Nội vụ  hoàn thành quá trình thực hiện nhiệm vụ.