Số 373/HD-SNV về hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ.

Lễ Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ

123sa

Chiều  ngày 24-4-2015, tại Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý đối với […]

Số 389/SNV-QLCCVC Ngày 20/4/2015 về đánh giá việc thự hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; – UBND các huyện, thành phố. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 832/UBND-NC ngày 14/4/2015 về việc giao Sở Nội vụ xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị […]

Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 16 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 26/4/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  20/4 Sáng Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2015 tại huyện Bắc Yên UBND huyện Bắc Yên GĐ Lưu Minh Quân Chiều Kiểm tra công tác Cải […]

Số 371/HD-SNV ngày 15/4/2015 Về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 về […]

Số 352/KH-SNV ngày 13/4/2015 về việc mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức các cấp về công tác cải cách hành chính năm 2015.

Sở Nội vụ ban hành kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho công chức các cấp về công tác cải cách hành chính năm 2015. Thực hiện Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 9/4/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, […]

Số 377/SNV-TCBC Ngày 17/4/2015 về việc xin ý kiến dự thảo hướng dẫn Quyết định của UBND tỉnh.

Kính gửi:       – Ban Tổ chức tỉnh ủy;       – Các Sở, ban, ngành;       – Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;       – Đảng ủy khối doanh nghiệp;       – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;       – Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành;       […]

Số 830/UBND-NC ngày 14 tháng 4 năm 2015 về việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cấp xã

Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 15 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 13/4/2015 đến ngày 19/4/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  13/4 14h00’ Họp theo Thông báo 1930-TB/TU ngày 02.02.2015 của Tỉnh ủy Phòng họp Ban Tổ chức tỉnh ủy GĐ Lưu Minh Quân Cả ngày Đề nghị Bộ Nội vụ […]

Lịch công tác của Sở Nội vụ tuần 14 năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 06/4/2015 đến ngày 12/4/2015)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai  06/4 15h00’ Khai mạc phỏng vấn xét tuyển dụng công chức năm 2014 Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân  8h00′  Khảo sát thực trạng sinh hoạt của […]

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La