Quyết định số 03, 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung phân cấp quản lý công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 24/03/2015 15:43:46

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La